Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.


624418

Liczba gości

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
O ZMIANACH HARMONOGRAMU DOWOŻENIA

Informuję o następujących zmianach  w harmonogramie dowożenia uczniów od dnia 25.09.2017 r. (poniedziałek).

Dowóz do szkoły

7.00 Dąbrówka, Bratnik, Kozłówka (w tym Rek i dawne kółko rolnicze) – wcześniej była godzina 7.10

8.10 Kierzkówka, Ciemno – wcześniej była godzina 8.20

Odwóz do domu

13.50 Nowy Skrobów, Siedliska – wcześniej była godzina 13.45

Zmiany są spowodowane koniecznością punktualnego dowiezienia uczniów do szkoły na godz. 8.00  i 8.50 i wynikają  z organizacji przewozów regularnych realizowanych przez firmę ,,Rago’’ w Jeziorzanach na powyższych trasach.

Aktualny harmonogram dowożenia znajduje się na stronie internetowej szkoły
w zakładce dowozy i odwozy uczniów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ INFORMUJE..

W dniach 19.09.2017 r. - 22.09.2017 r. od godziny 13.30 w sali 110
(I piętro) zespoł ds. opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora szkoły będzie pracował nad przygotowaniem programu wychowawczo-opiekuńczego.

Zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W KAMIONCE

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kamionce zaprasza rodziców
i uczniów do zgłaszania potrzeb i propozycji do powyższego programu.

Termin zgłaszania propozycji wyznaczono do dnia 18.09.2017 roku (poniedziałek). Propozycje można zgłaszać do wychowawców klas oraz na adres poczty e-mailowej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie zgłaszane propozycje będą bardzo cenne dla opracowania programu który będzie służył rodzicom a w szczególności uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań , zdolności i właściwych postaw oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Zbita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA STRONIE SZKOŁY (LEWE MENU ,,KONTAKT Z ...'' ) ZOSTAŁY PRZYWRÓCONE SKRZYNKI KONTAKTOWE ZA POMOCĄ KTÓRYCH SZYBKO PRZEŚLĄ PAŃSTWO SWOJE WNIOSKI ORAZ UWAGI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYDAWANIA PODRĘCZNIKÓW

 

Książki wydawane będą w bibliotece szkolnej od godz. 8.30 do 13.30
w następujących dniach:

Wtorek – kl. IV a,b,c,d

Środa – kl. V a,b oraz kl. VII a,b

Czwartek – kl. VI a,b,c

Piątek – kl. II a,b,c, gimnazjum oraz III a,b,c gimnazjum

Zestaw podręczników i ćwiczeń odbiera rodzic(prawny opiekun) . Płyty CD załączone do podręczników do nauki j. obcych stanowią całość z podręcznikiem i muszą być zwrócone.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

    BROSZURA MEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
im. Księdza  Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPRASZA

UCZNIÓW I RODZICÓW

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2017/2018,

które odbędzie się w dniu 4.09.2017 r. (poniedziałek)

godz. 845 - uroczystość w budynku Zespołu Szkół

(w sali  gimnastycznej) po uroczystości – spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

PRZYWÓZ   UCZNIÓW

8:00 Kierzkówka ( od końca trasy + szkoła )                                           

8:20 Kierzkówka (przystanek autobusowy)                                

7:30 Ciemno                                                                               

7:30 Zofian + Starościn +Wólka + Biadaczka           

8:10 N. Skrobów + Siedliska                                        

7:40 Dąbrówka + Bratnik + przystanek przy lesie                                             

8:10 Kozłówka (kółko + pod Nowodworem)                    

8:35 Kozłówka (sklep + pałac)                                   

7:30 Stanisławów + Rudka + Samoklęski od str. Rudki + Dębczyna

7:30 Amelin + Syry + Samoklęski                                                                             

Odwóz do domu:   od  około godz.  10:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W DNIU 25.08.2017 R. KOMISJA REKRUTACYJNA DOKONAŁA PODZIAŁU DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.
LISTY UDOSTĘPNIONE ZOSTAŁY
NA TABLICY OGŁOSZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY ŻE W ZAKŁADCE PODRĘCZKI 2017/2018 W LEWYM MENU STRONY UMIESZCZONE SĄ JUZ LISTY PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY.
LISTY BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły czynny
będzie w godz. od 8.00 do 15.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw,

 

uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777), wprowadza m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, tj. tzw. nowego SIO, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Dane będą pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych.

Pozyskiwane dane dziedzinowe będą obejmować okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej (tj. czy uczeń jest uczniem szkoły lub placówki oświatowej oraz w jakim okresie), a także typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

W szczególności, rodzic ucznia (osoba uprawniona), składając wniosek o przyznanie ww. świadczeń, w przypadku gdy w indywidualnej sprawie ich przyznanie uzależnione będzie od nauki dziecka w szkole, jest obowiązany do załączenia do wniosku m.in. oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Złożone oświadczenia będą mogły być weryfikowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw za pomocą danych pozyskanych z nowego SIO, tj. sprawdzenia czy uczeń, na którego ma być udzielone świadczenie jest wpisany do nowego SIO. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa nie odnajdzie wskazanej osoby w nowym SIO (uczeń musi być przypisany do oddziału), będzie kontaktował się z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej w celu potwierdzenia prawdziwości złożonego przez rodzica oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W związku z tym, że powyższa procedura będzie również wykorzystywana do weryfikacji spełnienia ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce osób (i członków ich rodzin) ubiegających się i otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, niezwykle istotne jest aby do dnia 30 czerwca br. zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do oddziałów. Jest to nieprzekraczalny termin związany z weryfikacją nowych wniosków o przyznanie świadczenia na kolejny okres, składanych przez obywateli w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszyscy zarejestrowani uczniowie byli przypisani do oddziałów, gdyż bez tego nie będzie możliwe w pełni potwierdzenie prawdziwości złożonego oświadczenia.

 

Z poważaniem

Grzegorz Pochopień

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIATOWY FINAŁ TURNIEJU BRD

mms_img1061542277001.jpg

 

W dniu 12 maja 2017 r. na obiektach Gimnazjum nr 1 im. KEN i Szkoły Podstawowej
nr 1 w Lubartowie odbył się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD.  Organizatorami Turnieju była Komenda Powiatowa Policji oraz Stowarzyszenie Sąsiedzi.

Czytaj więcej: Powiatowy Finał Turnieju BRD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„PASOWANIE  NA CZYTELNIKA’’

Obraz_101.jpg

 

W dniu 5 czerwca 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość
„Pasowania na czytelnika’’ uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej”.
Na uroczystość przybyli uczniowie klasy I „a” z wychowawczynią, panią Renatą Kwiecień.
W spotkaniu uczestniczyły również pani dyrektor Urszula Wałejko, pan wicedyrektor Sławomir Grzelak oraz pani Ewa Latusek.

Czytaj więcej: „Pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_5177.jpg

Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny gościł w Zespole Szkół w Kamionce po raz trzeci. Przybyli zaproszeni goście: przedstawicielem władz samorządowych była Pani Marzena Grymuza, Główna księgowa BOSzS – Pani Bożena Podleśna, Dyrektor Biblioteki Publicznej  w Kamionce – Pani Danuta Wójcik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce – Pan Damian Mika. Zaprzyjaźnieni filateliści: Pani Anna Frymus – Przedstawicielka Poczty Polskiej, Pan Janusz Koput – Honorowy Członek PZF, Panowie: Wiesław Greszata, Andrzej Żeromski, Tadeusz Twardzisz - darczyńcy, przyjaciele szkoły oraz opiekunowie grup uczniowskich zostali powitani przez Panią Dyrektor Urszulę Wałejko, Wicedyrektor Monikę Obroślak   i Wicedyrektora Sławomira Grzelaka.

Czytaj więcej: Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakladce Bez tytułu.png w górnym menu strony dodalismy pozycję STOŁÓWKA zawierającą podstawowe informacje o jadłospisie oraz cenach obiadów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------