Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.


541133

Liczba gości

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

                                                                                 

                                                                                                Warszawa, 19 Maja 2017

Szanowni Państwo,                                                                                                
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół
w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Chcę podkreślić, że do końca obecnego roku szkolnego przeszkolimy nauczycieli
z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietnia opublikowaliśmy wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2019/2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas.

Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole
i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”.

Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę.

Dziękuję za Państwa aktywny udział we wprowadzaniu reformy edukacji. Zachęcam do kontaktu
z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację

w regionach.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. Zachęcam do kontaktu.

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Pobierz plik (List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf)List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf[PDF][List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców][ ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Młodych Geografów na szlaku Żółwia błotnego.

grupa.jpg

19 maja członkowie Koła Młodych Geografów wybrali się na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. W programie wyprawy było zwiedzanie budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego. W siedzibie PPN obejrzeliśmy ciekawą projekcję filmu prezentującego walory parku w czterech porach roku. Poza tym uczniowie mieli okazję obejrzeć młode żółwiki w wiwarium PPN. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę ścieżką dydaktyczną ,, Dąb Dominik”. Obserwowaliśmy tam florę i faunę Poleskiego Parku Narodowego szukając gatunków endemicznych i charakterystycznych dla parku min; Czapli białej, Żurawia (symbol parku), zaskrońca, rosiczki, czermień błotna, bagno zwyczajne.

Czytaj więcej: Koło Młodych Geografów na szlaku Żółwia błotnego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

kangur.png

KOLEJNA PRZYGODA Z KANGUREM
I
KOLEJNE WYRÓŻNIENIA.

W styczniu 2017 roku dokonano zgłoszenia naszej szkoły do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur.

            Chęć udziału w konkursie zgłosiło 78 uczniów od klasy 2 szkoły podstawowej do klasy 3 gimnazjum. Koordynator konkursu przygotował dla uczestników przykładowe testy z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami. Zostały one przekazane uczniom prze nauczycieli uczących.

Czytaj więcej: KOLEJNA PRZYGODA Z KANGUREM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV MIEJSCE W KONKURSIE POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI (ETAP WOJEWÓDZKI)

W Dniu 24 marca 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał wojewódzki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod honorowym patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Jego Magnificencji prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Poznajemy_Parki_Krajobrazowe_Konkurs_01.jpg

Czytaj więcej: IV miejsce w Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski (etap wojewódzki)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------