1209246

Liczba gości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE ZAPRASZA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA ZEBRANIE

W DNIU 28.09.2017 R. (CZWARTEK) WG HARMONOGRAMU:

GODZ. 1530    – ZEBRANIE OGÓLNE (BUDYNEK SZKOŁY - PARTER)

GODZ. 1615 – ZEBRANIA W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI – PRZEPROWADZENIE WYBORÓW TRÓJEK KLASOWYCH I PRZEDSTAWICIELA KLASOWEGO DO RADY RODZICÓW.

OK. 1715  - ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KLASOWYCH I PREZYDIUM RADY RODZICÓW  (STOŁÓWKA SZKOLNA).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
O ZMIANACH HARMONOGRAMU DOWOŻENIA

Informuję o następujących zmianach  w harmonogramie dowożenia uczniów od dnia 25.09.2017 r. (poniedziałek).

Dowóz do szkoły

7.00 Dąbrówka, Bratnik, Kozłówka (w tym Rek i dawne kółko rolnicze) – wcześniej była godzina 7.10

8.10 Kierzkówka, Ciemno – wcześniej była godzina 8.20

Odwóz do domu

13.50 Nowy Skrobów, Siedliska – wcześniej była godzina 13.45

Zmiany są spowodowane koniecznością punktualnego dowiezienia uczniów do szkoły na godz. 8.00  i 8.50 i wynikają  z organizacji przewozów regularnych realizowanych przez firmę ,,Rago’’ w Jeziorzanach na powyższych trasach.

Aktualny harmonogram dowożenia znajduje się na stronie internetowej szkoły
w zakładce dowozy i odwozy uczniów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W KAMIONCE

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kamionce zaprasza rodziców
i uczniów do zgłaszania potrzeb i propozycji do powyższego programu.

Termin zgłaszania propozycji wyznaczono do dnia 18.09.2017 roku (poniedziałek). Propozycje można zgłaszać do wychowawców klas oraz na adres poczty e-mailowej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie zgłaszane propozycje będą bardzo cenne dla opracowania programu który będzie służył rodzicom a w szczególności uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań , zdolności i właściwych postaw oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Zbita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA STRONIE SZKOŁY (LEWE MENU ,,KONTAKT Z ...'' ) ZOSTAŁY PRZYWRÓCONE SKRZYNKI KONTAKTOWE ZA POMOCĄ KTÓRYCH SZYBKO PRZEŚLĄ PAŃSTWO SWOJE WNIOSKI ORAZ UWAGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

    BROSZURA MEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY ŻE W ZAKŁADCE PODRĘCZKI 2017/2018 W LEWYM MENU STRONY UMIESZCZONE SĄ JUZ LISTY PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY.
LISTY BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakladce Bez tytułu.png w górnym menu strony dodalismy pozycję STOŁÓWKA zawierającą podstawowe informacje o jadłospisie oraz cenach obiadów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych  w Zespole Szkół w Kamionce

 1. Komplety podręczników stanowią własność Zespołu Szkół w Kamionce .

 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września, na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 5.Nie  dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej – pracę domową zapisywać w zeszycie) z wyjątkiem ćwiczeń przeznaczonych  do uzupełniania.

 6. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

 7. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

 8. Materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne zakupione dla uczniów nie podlegają zwrotowi (są one zewidencjonowane i wypożyczone bezzwrotnie uczniom).

 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia  w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny katalogowej podręcznika.

 10. Wypożyczający może oddać za zagubiony lub zniszczony podręcznik taki sam, zakupiony we własnym zakresie.

 11. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki tj. podkleić  a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 12. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

 13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z  powodów losowych rezygnuje z edukacji  w Zespole Szkół w Kamionce, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników lub zapłacić 100% jego wartości.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykazy podręczników na rok szkolny 2018/2019 zawarte są w dołączonych plikach(brakujące listy bedą na bieżąco aktualizowane)