1175258

Liczba gości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE

INFORMUJE, ŻE W DNIU 25.07.2018 R.(ŚRODA)
W GODZ. OD 1000 DO 1500 W BIURZE OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W KAMIONCE (URZĄD GMINY II PIĘTRO p.12) BĘDĄ WYPŁACANE STYPENDIA
ZA WYNIKI
W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ KAMIONCE
W SPRAWIE
NABORU DO KLASY SPORTOWEJ

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce informuje, że na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej z dnia 6 lipca 2018 r. w roku szkolnym 2018/2019 nie został utworzony oddział sportowy w klasie czwartej szkoły podstawowej z powodu złożonych rezygnacji oraz braku potwierdzenia woli i zgody rodziców na uczęszczanie ich dzieci do klasy sportowej.

Informuję jednocześnie, że organ prowadzący zatwierdził na rok szkolny 2018/2019 tylko 3 klasy czwarte w szkole podstawowej.  W związku z tym w miesiącu sierpniu zostanie powołana Komisja szkolna do spraw utworzenia 3 klas czwartych. Lista uczniów 3 klas czwartych zostanie upubliczniona w ostatnim tygodniu miesiąca sierpnia – po zakończeniu prac Komisji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE:

1) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE PODRĘCZNIKI DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH BĘDĄ ZAMÓWIONE DLA WSZYSTKICH DZIECI
DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW WE WRZEŚNIU.

RODZICE KUPUJĄ SAMI  PODRĘCZNIK DO RELIGII ( „Jezus Moim Przyjacielem” Red. Ks. Marian Zając wydawnictwo: Gaudium)

I JĘZYKA ANGIELSKIEGO („BUGS TEAM STARTER” autorzy: Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejweska – wydawnictwo: Macmillan).

2) W DNIU 27.06.2018 R. W BUDYNKU SZKOŁY ZOSTAŁY UPUBLICZNIONE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do oddziału sportowego do klasy 4 szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego - klasa IV szkoły podstawowej:

Czynności

Terminy rekrutacji uzupełniającej

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego

5.07.2018 r.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego.

6.07.2018 r.

Udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej

6.07.2018 r.

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

13.07.2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego oraz listy rezerwowej.

16.07.2018 r.

Złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego.

18.07.2018 r.

Złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy IV (dotyczy nowoprzyjętych uczniów).

18.07.2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziału sportowego i listy rezerwowej.

19.07.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA NA KOMENDĘ POLICJI
W LUBARTOWIE W RAMACH PROGRAMU "MEDIACJE RÓWIEŚNICZE SPOSOBEM NA PRZEZWYCIĘŻANIE AGRESJI I PRZEMOCY"
IMG_2342.JPG

            20.06.2018 r. odbyła się wycieczka na Powiatową Komendę Policji w Lubartowie w ramach szkolnego programu z mediacji.

Czytaj więcej: WYCIECZKA NA KOMENDĘ POLICJI W LUBARTOWIE W RAMACH PROGRAMU "MEDIACJE RÓWIEŚNICZE SPOSOBEM NA...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce serdecznie zaprasza na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się w dniu 22.06.2018 roku (piątek) o godzinie 8.45 w budynku szkoły.

Dowóz uczniów na zakończenie roku szkolnego
do Zespołu Szkół w Kamionce
22.06.2018 r. (piątek)

7:30 Zofian – Starościn - Wólka - Biadaczka – Samoklęski

7:30 Ciemno

7:30 Stanisławów – Rudka Goł. – Samoklęski Kolonia Pierwsza ( Dębczyna) –Amelin – Syry – Samoklęski (szkoła)

7:40 Dąbrówka – Bratnik – Kozłówka (Rek)

7:55 Kierzkówka ( od końca trasy i szkoła) ok. 8:15 Kierzkówka (przystanek przy trasie głównej)

8:10 Kozłówka (od str. Nowodworu)

8:10 Nowy Skrobów - Siedliska (kółko i sklep)

8:15 Siedliska (krzyżówka koło p. Niećków)

Odwóz uczniów rozpoczynamy około godz. 10:30 - 10:45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotorelacja z uroczystości sadzenia „Dębu Niepodległości” i Festynu rodzinnego zorganizowanego w Zespole Szkół w Kamionce im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania nieodległości przez Polskę.

Tekst odczytany w czasie uroczystości sadzenia „Dębu Niepodległości”:

         Obecny rok 2018 jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 100 - rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna odrodziła się na nowo. Jubileusz ten wyzwala wiele wspaniałych inicjatyw w całym naszym kraju. Jedną z nich jest upamiętnienie wolnej Polski przez sadzenie Dębów Niepodległości.

        Sadzenie Dębów Niepodległości nawiązuje do spontanicznej akcji sadzenia drzew w pierwszym okresie po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. W latach 1918-1928 społeczeństwo wraz
z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci.

        Społeczność naszej szkoły włącza się do tej szczytnej akcji. Nasz dąb wolności sadzimy na ziemi, której historia wiernie wpisuje się w tradycje walk niepodległościowych. To przez nasze ziemie przechodził oddział powstańców listopadowych po zwycięskiej bitwie pod Firlejem. To właściciele majątku Starościn Kajetan Cieszkowski -,,Ćwiek” i jego żona Emilia zorganizowali w 1863 r. oddział, który walczył w największym i najdłuższym zrywie niepodległościowym powstaniu styczniowym przeciw rosyjskiemu zaborcy. I wreszcie rok 1915 - okres I wojny światowej. To tu, u nas na Ziemi Kamionkowskiej toczyła się historia Legionów Piłsudskiego. W Ożarowie pod Samoklęskami, 5 sierpnia 1915 r. Józef Piłsudski wydał słynny rozkaz do Legionistów, a w dniach od 4 do 7 sierpnia, między Samoklęskami a Kamionką, żołnierze 4 Pułku Piechoty i 1 Brygady Legionów rozgrywali zwycięską bitwę z Rosjanami. To przecież tu w Kamionce, na plebanii Piłsudski miał swoją kwaterę.

       Musimy pamiętać, że bohatersko wywalczonej wolności nie dano nam na zawsze. My oraz następne pokolenia musimy dbać o tę wolność, pielęgnować ją i cenić. Symbolicznie możemy robić to już dziś otaczając należytą opieką nasz Dąb Wolności.

  • IMG_2132
  • IMG_2133
  • IMG_2138M
  • IMG_2140
  • IMG_2141
  • IMG_2143
  • _MG_5435

Pełna Fotorelacja z Festynu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram  zwrotu  podręczników szkolnych
na koniec roku szkolnego 2017/2018 do biblioteki szkolnej

 18.06.2018 r. – poniedziałek – godzina 8:00 – 14:30

- klasy II i III gimnazjum

19.06.2018 r. – wtorek – godzina 8:00 – 14:30

- klasy IV – VII szkoły podstawowej

20.06.2018 r. – środa - godzina 8:00 – 14:30

- klasy I – III szkoły podstawowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15.05.2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Zawodach Powiatowych w Pływaniu Indywidualnym dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej nr.3 w Lubartowie.

W kategorii Igrzyska Dzieci (rocznik-2005 i młodsi) naszą szkołę reprezentowali:

1.Smyk Mateusz klasa VIC miejsce II – styl motylkowy- awans do zawodów rejonowych
Screenshot_2018-06-06-21-11-59.jpg

2.Turska Rozalia klasa IV D miejsce III- styl dowolny- awans do zawodów rejonowych
Screenshot_2018-06-06-21-12-18.jpg

W kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2002-2004) naszą szkołę reprezentowali:

1.Grzeszczak Filip klasa IIIA gimnazjum miejsce I – styl dowolny –awans do zawodów rejonowych
2.Bielecki Michał klasa III B gimnazjum miejsce II –styl dowolny –awans do zawodów rejonowych

Screenshot_2018-06-06-21-11-25.jpg

Czytaj więcej: Zawody Powiatowe Pływanie 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja kolonie2018.jpg

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„WIERSZE DLA OJCZYZNY”

Kategoria I

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

NAGRODY:

Marcelina Olejnik, klasa III a – I miejsce

Aleksander Wojtasiewicz, klas III a – II miejsce

Adrianna Muzyka, klasa II a – III miejsce

WYRÓŻNIENIA:

Julian Ługowski – klasa III c

Filip Mazurek – klasa III d

Czytaj więcej: WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „WIERSZE DLA OJCZYZNY”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE - ZNAKOWANIE ROWERÓW

Informujemy  że w dniu 1.06.2018 r (piątek) w czasie Festynu rodzinnego policjanci z Komendy Powiatowej Policjii w Lubartowie będą nieodpłatnie dokonywali znakowania rowerów.


Wymogiem związanym ze znakowaniem jest obecność jednego z rodziców wraz
z dowodem osobistym

 Sławomir Grzelak

 Wicedyrektor   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce wraz ze społecznością szkolną:

Serdecznie zapraszają na festyn rodzinny w dniu 1.06.2018 r (piątek) od godz 8.45 do 12.30.

Rozpoczynamy o godzinie 8.45 uroczystym sadzeniem ,,Dębu Niepodległości’’,
na pamiątkę obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Szczegółowy program festynu znajduje się na plakacie
i  w harmonogramie zamieszczonymi pod niniejszym zaproszeniem.

Współorganizatorem festynu jest Rada Rodziców.

 Do udziału w festynie zapraszamy wszystkich rodziców, uczniów i społeczność Gminy Kamionka. 

                                                                                                                              mgr Urszula Wałejko 
                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

 

PROGRAM FESTYNU RODZINNEGOZnalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

 

Dowóz uczniów w dniu 1.06.2018 r. ( piątek)
FESTYN RODZINNY

7:30 Amelin, Syry

8:00 Stanisławów, Rudka Gołębska, Samoklęski od str. Rudki i Dębczyna

7:35 Wólka Krasienińska, Biadaczka, Zofian, Starościn, Samoklęski

8:20 Nowy Skrobów, Siedliska

7:30 Dąbrówka, Bratnik, Kozłówka (REK)

8:05 Kozłówka od str. Nowodworu ( w razie potrzeby 2x)

7:30 Kierzkówka ( w razie potrzeby 2x)

8:20 Ciemno

 

Odwóz do domu od godziny:

12:45

Kozłówka , Bratnik, Dąbrówka (podział na 2 lub 3 odwozy w miarę potrzeb) – aut. prywatny 4

Siedliska, Nowy Skrobów (podział na 2odwozy w miarę potrzeb) – aut. pryw. 1

Kierzkówka, Ciemno – aut. pryw. 2 ( w razie potrzeby 2x)

Stanisławów, Rudka, Dębczyna, Samoklęski , Amelin , Syry ( SP Samoklęski) – aut. pryw.

13:15 Zofian, Starościn Wólka, Biadaczka -aut. pryw. 1


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE

,,Wyjątkowe jednostki- autorytety” IV Edycja Bohater Historii

 39.jpg

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się Gala Finałowa IV Edycji Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe jednostki – autorytety”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Lubartowskiego pana Fryderyka Puły. Celem konkursu było zaprezentowanie bohaterów historii, którzy wpłynęli na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej oraz motywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji  i zainteresowań.

Czytaj więcej: SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE ,,Wyjątkowe jednostki- autorytety” IV Edycja Bohater Historii