---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM "France sur l'affiche"

14 grudnia 2017 roku mgr Urszula Zarzycka nadzorowała przebieg I etapu konkursu „Kraje francuskojęzyczne na świecie”. Konkurs zorganizowany został przez III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Zasadniczym celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań uczniów historią, gospodarką, polityką, kulturą, religią, zwyczajami krajów francuskojęzycznych oraz stosunkami tychże krajów z Polską. Problematyka Konkursu wykraczała poza treści programowe z historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz języka francuskiego nauczane w gimnazjum i szkole podstawowej, ale skala trudności pytań pozwalała na wzięcie udziału w Konkursie jak największej liczbie osób. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 2 osoby z najwyższymi wynikami: Karina Biaduń oraz Sebastian Kowalski.

Etap międzyszkolny odbył się w siedzibie organizatora w Lublinie w dniu 14 marca 2018 roku. Test składał się z 30 pytań, na które należało odpowiedzieć w ciągu 30 minut. Do zdobycia były maksymalnie 54 punkty. Po napisaniu testu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w obchodach Dnia Kultury Francuskiej w III Liceum Ogólnokształcącym.

Pierwszym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie plastycznym "France sur l'affiche". Uczennice Zespołu Szkół w Kamionce zdeklasowały rywali i zajęły prawie wszystkie miejsca na podium. Główne nagrody zdobyły ex aequo Magdalena Mazurkiewicz oraz Aleksandra Szydłowska (obie z klasy III c). Drugie miejsce zajęła Dominika Cybula, również z klasy III c. Na trzecim miejscu ex aequo znalazła się uczennica klasy VII b, Angelika Wierzchoń

Wręczenie nagród

 

IMG 0721 Copy

W ramach dalszej części obchodów uczestnicy wysłuchali wykładu absolwentki III Liceum, aktualnie studentki kierunku romanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która opowiedziała o kuchni francuskiej, która była tematem jej pracy licencjackiej. Oprócz tego obejrzeli parodię programu z przepisami kucharskimi i pokaz mody francuskiej, podczas którego zostały zaprezentowane niebanalne stroje z różnych epok XX wieku. Obserwowali zmagania uczniów liceum w kalamburach oraz quizie wiedzy o Francji. Uczeń ZSK, Sebastian Kowalski wykazał się również znakomitą znajomością przypraw w jednej z konkurencji.

Po zakończeniu obchodów odbyło się wręczenie przez Dyrektora III LO, Grzegorza Lecha, nagród i dyplomów. Tym razem z konkursu wiedzowego uczniowie Gimnazjum przywieźli tylko dyplomy, ale w przyszłorocznej edycji konkursu, jeśli takowa się odbędzie, również weźmiemy udział i postaramy się zdobyć miejsce na podium.

opracowała: Urszula Zarzycka