--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 

PIOSENKI LUDOWEJ

 IMG_0363.jpg

Konkurs odbył się 21 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Kamionce. Udział w nim wzięło 14 uczniów z klas I -VI prezentując ludowy repertuar wokalny i instrumentalny.

 

Jury w składzie:

- Pani Agata Warszawa – Mazurek- przewodnicząca zespołu wychowawczego Szkoły Podstawowej

- Pani Agnieszka Sienkiewicz – nauczyciel polonista,

- Pani Małgorzata Cieszko – nauczyciel historii, członek chóru parafialnego,

- uczniowie Milena Podleśna i Jakub Kanadys – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

wyłoniło zwycięzców:

I Miejsce Antoni Sienkiewicz, Bartłomiej Zarzeka, Jacek Mitrus klasa VI b

II Miejsce Hubert Wiącek klasa III a z mamą Panią Elizą Wiącek,

III Miejsce Kinga Czyżyk klasa IV b

 • IMG_0363
 • IMG_0372
 • IMG_0376
 • IMG_0377
 • IMG_0379
 • IMG_0382
 • IMG_0383
 • IMG_0385
 • IMG_0386
 • IMG_0388
 • IMG_0391
 • IMG_0398
 • IMG_0408
 • IMG_0409
 • IMG_0412
 • IMG_0414
 • IMG_0416
 • IMG_0465
 • IMG_0468
 • IMG_0469
 • IMG_0470
 • IMG_0471
 • IMG_0472
 • IMG_0474
 • IMG_0477
 • IMG_0489

Gratulujemy

Dekorację wykonali uczniowie Koła Plastycznego prowadzonego pod kierunkiem

Pań D. Małyska i A. Warszawa- Mazurek.

Dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Kamionce za ufundowanie nagród

dla wszystkich uczestników konkursu.

Organizator Danuta Małyska