OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

1.Klasy pierwszej szkoły podstawowej -  łącznie 75 miejsc;

 

 I.   W rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej obowiązują następujące terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego:

 

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

od 1.03.2019 r.
do 25.03.2019 r.

od 14.05.2019 r.
do 8.06.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

do 1.04.2019 r.

28.05.2019 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.04.2019 r.

29.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 8.04.2019 r.
do 12.04.2019 r.

od 3.06.2019 r.
do 14.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.04.2019 r.

17.06.2019 r.

II. Ogólne zasady przyjmowania uczniów do klasy I szkoły podstawowej:

1. Do klasy I szkoły podstawowej uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z „urzędu” na podstawie Zgłoszenia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej  w Kamionce na rok szkolny 2019/2020 ( Załącznik nr. 1)

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani są na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej w Kamionce  dziecka spoza obwodu w roku szkolnym 2019/2020 ( załącznik nr.2 ), jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

III. Kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 Poniżej lista niezbędnych załączników (klikamy w ikonkę aby pobrać).

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin kl. I SP(1).docx)4.[REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ][ ][ ]
Pobierz plik (POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1).docx)3.[POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ][ ][ ]
Pobierz plik (Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu_02_2019.docx)2.[WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE DZIECKA SPOZA OBWODU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.][ ][ ]
Pobierz plik (zgłoszenie do klasy I SP_02_2019.docx)1.[ZGŁOSZENIE DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.][ ][ ]