---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADŁOSPIS DEKADOWY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE

 

{pdf}www.zskamionka.pl/images/stolowka/jadlospis.pdf{/pdf}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJA ODNOŚNIE WARUNKÓW WYŻYWIENIA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE
stolowka.jpgNA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uczeń oddziału przedszkolnego może korzystać z wyżywienia

  • Całodziennego, na który składają się: śniadanie o godz.9.00, obiad o godz.12.00- na stołówce szkolnej oraz podwieczorek o ustalonej w klasach godzinie lub
  • Obiadu (w takim przypadku śniadanie przyniesione z domu uczeń spożywa wraz z pozostałymi uczniami na stołówce szkolnej).

Śniadanie i podwieczorek są posiłkami połączonymi i nie można korzystać tylko ze śniadania lub tylko podwieczorku.

Obecna stawka wyżywienia całodziennego wynosi 5,50 zł

(2,70 obiad +2,80 śniadanie i podwieczorek), korzystający wyłącznie z obiadu płacą 2,70 zł

  • Opłaty za wyżywienie są wnoszone ze względów organizacyjnych przez 3 pierwsze dni robocze miesiąca w pokoju intendenta za bieżący miesiąc.
  • Odpisy wyżywienia są zgłaszane przez rodziców do godz.8.00

( tel. 81 8527009 wewnętrzny 137) w dniu nieobecności dziecka, natomiast odliczenia za nieobecności są realizowane przy wpłacie w miesiącu następnym.

  • Niezgłoszone nieobecności nie są odliczane.

Wszelkie zmiany korzystania z wyżywienia dziecka rodzic zgłasza przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (miesiąca)

Jadłospisy na 2 tygodnie są wywieszane przy klasach „0” oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka” z wyszczególnieniem alergenów jakie mogą występować w danym posiłku.

W przypadku jakichkolwiek pytań ze strony rodzica odnośnie wyżywienia, czesnego, wnoszenia opłat czy odpisów proszę o kontakt  telefoniczny podany wyżej.

 

 

jedzenie.jpg

CENY  OBIADÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2019

OBIAD MAŁY - (12 DNI X 2,70ZŁ) – 32,40 ZŁ

OBIAD DUŻY   -  (12 DNI x 3,70 ZŁ) – 44,40 ZŁ

PRACOWNICY ( 12 DNI X 7,40) – 88,80 ZŁ

KLASY „0” CAŁODZIENNE –(12 DNI X 5,50)-66,00 ZŁ

KLASY„0” ŚNIADANIE + PODWIECZOREK -(12 DNI X 2,80)- 33,60 ZŁ