1209325

Liczba gości

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLEJNY  SUKCES  JOANNY W KONKURSIE LITERACKIM

                Joanna Nerlo – uczennica lasy III b gimnazjum - zdobyła II nagrodę w kategorii proza w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny.

 

            Ideą tego konkursu jest ocalenie od zapomnienia losów ludzi nieznanych, ukrytych, może zapomnianych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej i rodzinnej, którzy kierowali się wartościami nadrzędnymi: odwagą, uczciwością, lojalnością. Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). W dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub w wierszu należało przedstawić historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

            Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

             Asia w swojej pracy pt. „Stoimy pod murem” opisała ostanie dni życia Franciszka Klamuta – nauczyciela ze Szkoły Powszechnej w Kamionce, jednego z aresztowanych przez nazistów przedstawicieli inteligencji, który został rozstrzelany na Zamku Lubelskim 6 stycznia 1940 roku.

            Warto wspomnieć, że w ubiegłorocznej edycji tego konkursu Asia zdobyła dyplom uznania za pracę pt. „Ciało i ołów”.