1209259

Liczba gości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grosz.jpg

CHARYTATYWNIE

Sprawozdanie z akcji „GÓRA GROSZA”

Ogólnopolska akcja „GÓRA GROSZA”; organizatorem XIX edycji jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.

Nasza szkoła kolejny już raz wzięła udział w tym przedsięwzięciu; akcja zbierania monet trwała od listopada 2018r. do marca 2019r.

Celem akcji „Góra grosza” jest zebranie funduszy na różnorodne programy pomocy (m.in. pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, na programy terapeutyczne i nowatorskie programy wychowawcze realizowane w młodzieżowych placówkach wychowawczych).

Zbiórką pieniędzy zajęły się w tym roku panie wychowawczynie oddziałów przedszkolnych: pani Urszula Ciotucha oddział „0b”, pani Beata Grzyb oddział „0c”, wychowawczynie klas I edukacji wczesnoszkolnej: pani Teresa Fit klasa I a, pani Eliza Kutnik klasa I b, pani Maria Misztal klasa I c oraz pani Beata Wesołowska klasa II a. W zbiórce brały udział również klasy: VI a z panią Danutą Małyską , klasa VI b z panią Iwoną Samsel oraz klasa VII a z panią Agnieszką Sienkiewicz. Do zbiórki dołączyli również pracownicy szkoły. Samorząd szkolny z pomocą kolegów i koleżanek przeliczył wszystkie groszówki i wysłaliśmy je do organizatora akcji.

Wspólnymi siłami zebraliśmy: 573,30gr

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które nas wsparły i zapraszamy do udziału w kolejnej akcji za rok.

Urszula Kuchciak- Smyk, Izabela Siłuch- opiekunowie samorządu szkolnego

 Szczegółowe zestawienie :

  1. „0B”- 88,82 gr
  2. „OC”- 36,08 gr
  3. „IA” – 162,47 gr
  4. „IB” – 28,10 gr
  5. „IC” – 117,88 gr
  6. „IIA” – 44,86 gr
  7. „VIA” – 26,84 gr
  8. „VIB” – 12,24 gr
  9. „VIIA” – 34,21 gr
  10. Pracownicy – 21,80 gr