PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDZKOLNYCH 2018/2019

 TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ORAZ GIMNAZJUM) W I SEMESTRZE 2018/2019

DZWONKI I PRZERWY