---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pionier- ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe

Nasze sukcesy z olimpiady PIONIER 2017 przeprowadzonej w grudniu 2017r.

W dniach 11-14 grudnia 2017r. aż 49 uczniów Szkoły Podstawowej i 15 uczniów z gimnazjum

w Kamionce wzięło udział w Ogólnopolskich Olimpiadach z przedmiotu: matematyka,

6 uczniów Szkoły Podstawowej w Kamionce wzięło udział w Ogólnopolskich Olimpiadach z przedmiotu: język polski oraz 7 uczniów Szkoły Podstawowej wzięło udział w

Ogólnopolskich Olimpiadach z przedmiotu: przyroda.

Organizatorem olimpiad przedmiotowych jest Instytut Rozwoju Oświaty z siedzibą w Warszawie.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań w czasie 60 minut i wypełnienie kart odpowiedzi. Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał dyplom uznania. Najlepsi uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami grawerowanymi, dyplomami laureata i dyplomami wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi.


Uczennica klasy VIIA Szkoły Podstawowej w Kamionce- Klaudia Marczak zajęła 3 miejsce w kategorii klas siódmych wśród 318 uczniów, otrzymując Dyplom Laureata oraz nagrodę książkową. Serdecznie gratulacje za tak wspaniały wynik.

Wyróżnienia z matematyki otrzymało 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej  i 3 uczniów z gimnazjum

Wyróżnienia z języka polskiego otrzymała 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej

Imię i nazwisko ucznia/ klasa

Sukcesy/ wyróżnienia

Nauczyciel przygotowujący

Grzeszczak Filip, klasa III A Gim

Wyróżnienie z matematyki

12 miejsce kategorii klas trzecich Gimnazjum, wśród 212 uczestników

Iwona Kornacka

Natalia Rączka , klasa III B Gim

Wyróżnienie z matematyki

13 miejsce kategorii klas trzecich Gimnazjum, wśród 212 uczestników

Iwona Kornacka

Michał Bielecki , klasa III B Gim

Wyróżnienie z matematyki

15 miejsce kategorii klas trzecich Gimnazjum, wśród 212 uczestników

Iwona Kornacka

Klaudia Marczak, klasa

VII A SP

Dyplom Laureata, Nagroda książkowa

3 miejsce kategorii klas siódmych SP, wśród 318 uczestników

Anna Rutkowska

Wojciech Cieloch, klasa IV B SP

Wyróżnienie z matematyki

9 miejsce kategorii klas czwartych SP, wśród 639 uczestników

Iwona Wojciechowska

Kinga Marczak, klasa IV C SP

Wyróżnienie z matematyki

10 miejsce kategorii klas czwartych SP, wśród 639 uczestników

Anna Rutkowska

Zuzanna Ustymowicz, klasa

V A SP

Wyróżnienie z matematyki

9 miejsce kategorii klas piątych SP, wśród 382 uczestników

Anna Rutkowska

Kacper Prażmo, klasa VI B SP

Wyróżnienie z matematyki

9 miejsce kategorii klas szóstych SP, wśród 312 uczestników

Anna Rutkowska

Arleta Adamczyk, klasa VI B SP

Wyróżnienie z matematyki

14 miejsce kategorii klas szóstych SP, wśród 312 uczestników

Anna Rutkowska

Aleksandra Piskorska, klasa VII A SP

Wyróżnienie z matematyki

6 miejsce kategorii klas siódmych SP, wśród 318 uczestników

Anna Rutkowska

Mikołaj Cieloch, klasa VII A SP

Wyróżnienie z matematyki

15 miejsce kategorii klas siódmych SP, wśród 318 uczestników

Anna Rutkowska

Weronika Nankiewicz, klasa VI C SP

Wyróżnienie z języka polskiego

15 miejsce kategorii klas szóstych SP, wśród 179 uczestników

Agnieszka Sienkiewicz

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy w przyszłych edycjach jeszcze wyższych wyników. Składam serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Szkolny koordynator olimpiady PIONIER 2017r. - p. Anna Rutkowska.

 

 pionier.jpg