-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLONIE LETNIE.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

            W dniu 16.05.2019 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i oddziałów typu gimnazjum według harmonogramu:

godz. 1600                – zebranie ogólne w sali gimnastycznej

godz. 1615             – szkolenie dla rodziców prowadzone przez p. Katarzynę
                                   Walczewską specjalistę  leczenia uzależnień.

około godz. 1700      - spotkania z wychowawcami w klasach.

 

W klasach II a, II b, III a SP w związku z wyjazdem na „Zieloną szkołę” zebrania klasowe odbędą się w terminie zaplanowanym przez wychowawców tych klas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
baner_4x3.jpg

Szanowni Państwo,

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa”.

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na  jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w  zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z  pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w  niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących
z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/ .

Wierzymy, iż na terenie Państwa gminy mieszka wielu utalentowanych uczniów, których możemy objąć kompleksowym wsparciem. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w dotarciu do nich poprzez opublikowanie informacji (w załączniku) na Państwa stronie internetowej.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Zespół Fundacji BGŻ BNP Paribas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce zaprasza rodziców na zebranie w dniu  5.02.2019 r. (wtorek), które odbędzie się wg następującego harmonogramu:

godz.1600       zebranie ogólne w sali gimnastycznej połączone z prelekcją pt.„Profilaktyka uzależnień”
                     p. Katarzyny
Walczewskiej – terapeuty certyfikowanego specjalisty leczenia uzależnień
                     z ramienia Krajowego Biura
Przeciwdziałania Narkomanii.

godz. 1700      zebranie dla rodziców uczniów klas VIII SP  i III Gim. w małej sali gimnastycznej
                      (SALA 301)
z dyrektorem szkoły połączone ze szkoleniem  o sposobie organizacji 
                      i przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

godz. 1700     w salach lekcyjnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas 0-VII.

godz. 1720     w salach lekcyjnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas VIII SP i III Gim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDU NA NISKĄ FREKWENCJĘ UCZNIÓW ZAPLANOWANA WCZEŚNIEJ SESJA ZDJĘCIOWA  ZOSTAJE PRZEŁOŻONA I ODBĘDZIE SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

28.02.2019 R. (CZWARTEK) KLASY 0-III, VIII SP

1.03.2019 R. (PIĄTEK) KLASY IV-VII SP, III GIM.