REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - liczba miejsc 75

I. W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych obowiązują następujące terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

od 01.03.2019 r.
do 25.03.2019 r.

od 14.05.2019 r.
do 22.05.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

do 1.04.2019 r.

do 28.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.04.2019 r. 

29.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 8.04.2019 r.
do 12.04.2019 r.

od 3.06.2019 r.
do 14.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.04.2019 r.

17.06.2019 r.

 

II. Ogólne zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych:

1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Kamionce na rok 2019/2020 (załącznik nr. 1)

2. Kryteria na I etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych określone przez ustawę z dnia 17.12. 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 62):

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Kryteria na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określa Organ prowadzący.

II. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

 

 Poniżej lista niezbędnych załączników (klikamy w ikonkę aby pobrać).

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin OP(1).docx)3.[REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH][ ][ ]
Pobierz plik (Potwierdzenie woli przyjęcia-1 (2).docx)2.[POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.][ ][ ]
Pobierz plik (wniosek o przyjęcie do przedszkola.docx)1.[WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2019/2020][ ][ ]