WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

ROK SZKOLNY 2017/2018  

Lp.

Rodzaj konkursu przedmiotowego

Termin

Nazwiska i Imiona

uczniów/klasa

Nauczyciel zgłaszający

Uczniowie zakwalifikowani
do drugiego etapu

1.

ortograficzny

23.10.2017r.

poniedziałek

Szabelska Wiktoria VI A

Nankiewicz Weronika VI C

Szysiak Wiktoria VI C

Marczak Klaudia VII A

Michoń Łukasz VII A

Piskorska Aleksandra VII A

Sugier Anna VII A

Ustymowicz Jakub VII A

Sienkiewicz Antoni VI B

Agnieszka Sienkiewicz

Iwona Samsel

Uczniowie nie osiągnęli wymaganych 80% liczby punktów.

 2.

matematyczny

24.10.2017 r.

wtorek

Adamczyk Arleta VI B

Bednara Martyna VI B

Prażmo Kacper VI B

Smyk Mateusz VI C

Cieloch Mikołaj VII A

Marczak Klaudia VII A

Michoń Łukasz VII A

Piskorska Aleksandra VII A

Hunek Dominik VI B

Obroślak Weronika VII B

Wierzchoń Andżelika VII B

Anna Rutkowska

Gabriela Zbita

Piskorska Aleksandra VII A

Drugi etap konkursu:

4.01.2018 r. godz. 900

3.

polonistyczny

25.10.2017 r.

środa

Piskorska Aleksandra VII A

Sugier Anna VII A

Ustymowicz Jakub VII A

Michoń Łukasz VII A

Wesołowska Marta VI C

Agnieszka Sienkiewicz

Uczniowie nie osiągnęli wymaganych 80% liczby punktów.

4.

język angielski

26.10.2017 r.

czwartek

Marczak Klaudia VII A

Michoń Łukasz VII A

Piskorska Aleksandra VII A

Sugier Anna VII A

Hunek Dominik VI B

Kotłowska Wiktoria VI B

Zarzeka Bartłomiej VI B

Agata Warszawa-Mazurek

Michał Nerlo

Michoń Łukasz VII A

Drugi etap konkursu:

8.01.2018 r. godz. 900

5.

historyczny

27.10.2017 r.

piątek

Kuśmirek Piotr VIIA

Ogórek Laura VII A

Piskorska Aleksandra VII A

Sugier Anna VII A

Obroślak Weronika VII B

Zarzeka Bartłomiej VI B

Małgorzata Cieszko

Agnieszka Rodak Małgorzata Chudzik

Sugier Anna VII A

Ogórek Laura VII A

Piskorska Aleksandra VII A

Obroślak Weronika
VII B

Drugi etap konkursu:

9.01.2018 r. godz. 900

 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W GIMNAZJUM ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

ROK SZKOLNY 2017/2018   

 

Lp.

Rodzaj konkursu przedmiotowego

Termin

Nazwiska i imiona

uczniów/klasa

Nauczyciel zgłaszający

Uczniowie zakwalifikowani
do drugiego etapu

 1.

ortograficzny

17.10.2017 r.
poniedziałek

Jóźwiak Miłosz – II C

Biaduń Jakub II C

Biaduń Karina II C

Zieliński Łukasz II C

Jedut Martyna II C

Pudelska Alicja III B

Gawrysiak Natasza III B

Rączka Natalia III B

Żelazna Kamila III B

Kozieł Agnieszka III C

Mazurkiewicz Magdalena III C

Mitura Natalia III C

Zgierska Justyna III C

Małgorzata Świderek

Beata Waśkowska

Halina Rybicka

Kozieł Agnieszka III C

Mazurkiewicz Magdalena III C

Drugi etap konkursu:

22.11.2017 r. godz. 900

2.

chemiczny

18.10.2017 r.
środa

Zbita Stanisław

Małgorzata Nerlo

Uczeń nie osiągnął wymaganych 80% liczby punktów.

3.

języka francuskiego

19.10.2017 r.
czwartek

Mazurkiewicz Magdalena III C

Mitura Natalia III C

Biaduń Karina II C

Biaduń Jakub II C

Urszula Zarzycka

Uczniowie nie osiągnęli wymaganych 80% liczby punktów.

4.

fizyczny

20.10.2017 r.
piątek

Grzeszczak Filip III A

Małgorzata Nerlo

Uczeń nie osiągnął wymaganych 80% liczby punktów.

 5.

polonistyczny

23.10.2017 r.
poniedziałek

Sienkiewicz Jagoda – III B

Pudelska Alicja III B

Rączka Natalia III B

Gajo Klaudia III A

Orłowska Gabriela III A

Grzeszczak Filip III A

Nerlo Joanna II B

Turowska Ewelina III A

Stelmach Angelika III A

Beata Waśkowska

Małgorzata Świderek

Rączka Natalia III B

Gajo Klaudia III A

Grzeszczak Filip III A

Nerlo Joanna II B

Drugi etap konkursu:

1.12.2017 r. godz. 900

6.

języka angielskiego

24.10.2017 r.
wtorek

Kostyła Oskar II A

Marciniak Luiza II A

Skrzypczyński Fabian II B

Barszcz Oskar II B

Zbita Stanisław II B

Rola Filip II B

Król Jakub II B

Janek Wojciech II B

Nerlo Joanna II B

Kozieł Agnieszka – III C

Machoń Adrian – III C

Marczak Mateusz III C

Gawrysiak Natasza III B

Pudelska Alicja III B

Rączka Natalia III B

Biaduń Jakub II C

Biaduń Karina II C

Misiak Gabriel II C

Małyska Weronika III A

Grzeszczak Filip III A

Dąbrowski Kacper III A

Bartosz Świderek

Michał Nerlo

 Kozieł Agnieszka – III C

 Pudelska Alicja III B

 Zbita Stanisław II B

 Misiak Gabriel II C

 Janek Wojciech II B

 Grzeszczak Filip III A

 Rola Filip II B

Drugi etap konkursu:

4.12.2017 r. godz. 900

7.

matematyczny

25.10.2017 r. śr.

Marczak Mateusz III C

Rączka Natalia III B

Bielecki Michał III B

Grzeszczak Filip III A

Kamiński Wojciech III A

Małyska Weronika III A

Turowska Ewelina III A

Biaduń Jakub II C

Biaduń Karina II C

Barszcz Oskar II B

Skrzypczyński Fabian II B

Iwona Kornacka

Gabriela Zbita

Rączka Natalia III B

Drugi etap konkursu:

5.12.2017 r. godz. 900

8.

biologiczny

27.10.2017 r. pt.

Zbita Stanisław II B

Izabela Siłuch

Uczeń nie osiągnął wymaganych 80% liczby punktów.

9.

historyczny

30.10.2017 r. poniedziałek

Zbita Stanisław II B

Nerlo Joanna II B

Rączka Natalia III B

Agnieszka Rodak

Małgorzata Chudzik

<![ifZbita Stanisław II B

<![ifNerlo Joanna II B

Drugi etap konkursu:

8.12.2017 r. godz. 900