1227912

Liczba gości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWOZY  I  ODWOZY

Rok szkolny 2018 /2019

Dowozy do szkoły:

 

Dowozy do szkoły:

6 : 50 Wólka Kras. + Biadaczka + Zofian + Starościn + Samoklęski ( szkoła ) aut. 1 kl.0

7 : 40 Nowy Skrobów + Siedliska   aut. 1 kl.0

8 : 20 Nowy Skrobów + Siedliska    aut. 1 kl.0

7 : 05 Dąbrówka + Bratnik + Kozłówka w tym Rek  – aut. 2 kl.0

7 : 30 Kozłówka ( pod Nowodworem + sklep) – aut. 2 kl.0

8 : 10 Dąbrówka + Bratnik + Kozłówka     - aut. 2 kl.0

7 : 00 Kierzkówka - aut. 3 kl.0

7 : 25 Ciemno - aut . 3 kl.0

8 : 15 Kierzkówka + Ciemno  - aut. 3 kl.0

6:55  Amelin + Syry   -  aut.4

7:30 Stanisławów + Rudka Goł. + Dębczyna (Samoklęski Kolonia Pierwsza ) + Samoklęski od Rudki + Samoklęski( szkoła) - aut. 4 kl.0

 

Odwozy do domu :

12 : 45 Amelin + Syry + Stanisł. + Rudka Goł. + Dębczyna + Samokl. od Rudki  - aut. 4

12 : 45 Kozłówka + Bratnik + Dąbrówka + kl. 0        - aut.2

 

13 : 45 Kozłówka +Bratnik + Dąbrówka + w tym Rek        -   aut. 2

13 : 45 Ciemno  + Kierzkówka    + kl.0                           - aut. 3

13 : 45 Nowy Skrobów + Siedliska + kl. 0        - aut.4

13 : 45 Zofian + Starościn + Biadaczka + Wólka Kras.+ kl.0     - aut. 1

14 : 35 Amelin+ Syry+ Stanisławów+ Rudka Goł.+ Dębczyna + Samoklęski Kolonia Pierwsza + Samoklęski -  aut.4

14 : 35 Ciemno  + Kierzkówka     - aut.3

 

 

15 : 30 Kozłówka w tym Rek + Bratnik + Dąbrówka – aut. 2

15 : 30 Zofian + Starościn + Wólka Kras.+ Biadaczka + Samoklęski     -  aut.1              

15 : 30 Ciemno + Kierzkówka – aut. 3

15 : 30 Nowy Skrobów – Siedliska- aut.4

15 : 55 Amelin + Syry + Stanisł. + Rudka Goł. + Dębczyna + Samokl. Kolonia  Pierwsza + Samoklęski   - aut. 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rodzice mają prawo zwolnić swoje dziecko z zajęć świetlicowych oraz odwozu w danym dniu
ale tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Wzór zwolnienia :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................
(miejscowość, data)
O ś w i a d c z e n i e
Proszę o zwolnienie  mojego dziecka   ....................................................................................................   
                               (imię, nazwisko ucznia, klasa)

z zajęć świetlicy szkolnej i odwozu w dniu ............................................................. .

Biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego
powrotu do domu.
 
.........................................
(podpis rodzica)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załączniki:
Pobierz plik (Zwolnienie.doc)Zwolnienie.doc[ ][ ][ ]