Drodzy Rodzice, przedstawiamy podręczniki do religii na przyszły rok szkolny

PODRĘCZNIKI DO RELIGII:

KL. 0 - JEZUS MOIM PRZYJACIELEM,
pod red. ks. Mariana Zająca, wydawnictwo – Gaudium
kl. I - BÓG NASZYM OJCEM,
pod red. ks. Piotra Goliszka, wydawnictwo – Gaudium
kl. II - KOCHAMY PANA JEZUSA,
pod red. ks. Piotra Goliszka, wydawnictwo – Gaudium
kl. III - PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA
pod red. ks. Piotra Goliszka, wydawnictwo – Gaudium

kl. IV - JESTEM CHRZEŚCIJANINEM (podręcznik + karty pracy)
pod red. ks. Waldemara Janigi, wydawnictwo – Gaudium
kl. V - BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA (podręcznik + karty pracy)
pod red. ks. Waldemara Janigi, wydawnictwo – Gaudium
kl. VI - WIERZĘ W KOŚCIÓŁ (podręcznik + karty pracy)
pod red. ks. Waldemara Janigi, wydawnictwo – Gaudium

kl. VII - SPOTYKAM TWOJE SŁOWO (podręcznik + karty pracy)
pod red. ks. Pawła Mąkosy, wydawnictwo – Gaudium
kl. VIII - Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE (podręcznik + karty pracy)
pod red. ks. Pawła Mąkosy, wydawnictwo – Gaudium


SKM_22720063013530.jpg

 


Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020


The Big Challenge 2020 notatka


Drodzy Rodzice i Uczniowie,
przedstawiamy harmonogram odbioru świadectw. Godziny zostały zaplanowane tak, aby uniknąć gromadzenia się większych grup uczniów/rodziców. Wychowawca dzieli klasę na 3 części wg listy - prosimy o przyjazd na odpowiednią godzinę. W momencie odbierania świadectwa należy założyć maseczkę.

Osoby, które nie będą mogły odebrać dokumentów w tych terminach, mają możliwość odebrania ich później w sekretariacie szkoły (nawet po wakacjach). Ze względu na sytuację epidemiczną bardzo prosimy o nieprzynoszenie kwiatów czy czekoladek - słowo "dziękuję" będzie wspaniałym wyrażeniem wdzięczności.

105942235 296090565108243 240363115656205976 n105309086 296090448441588 5192803625746034519 n

 


Drodzy Rodzice,
w związku z koniecznością rozliczenia finansów stołówki przed końcem roku szkolnego, prosimy o decyzję w sprawie kwoty za 14 dni marca, kiedy z powodu zawieszenia zajęć obiady nie były wydawane.
Jeśli Państwa życzeniem jest, aby suma ta została Państwu zwrócona w czerwcu, prosimy o złożenie wniosku z numerem konta (przesyłam w załączniku; jest też do pobrania na stronie szkoły i w okienku punktu podawczego w szkole) i złożenie go do 24.06.2020 (środa) w punkcie podawczym w szkole.

W dniach egzaminów (16-18 czerwca) prosimy o składanie wniosków po 13.00.

Jeśli nie złożą Państwo wniosku, kwota zostanie rozliczona w pierwszym miesiącu wydawania posiłków w nowym roku szkolnym.

Wniosek o przekazanie zwrotu za obiady marzec 2020


Drodzy Rodzice i Uczniowie! Prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramem i zasadami zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

Terminy są orientacyjne, aby uniknąć zbiorowisk, ale jeśli w domu są uczniowie z różnych klas, można ich podręczniki przywieźć razem, wybranego dnia.

 zwrot1zwrot2

zwrot3


PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

16, 17, 18 CZERWCA 2020 R.

przywozy codziennie

7:30 - Starościn -> 7:40 Wólka Krasienińska

7:45 - Nowodwór -> Kozłówka

7:45 - Kierzkówka pętla -> 7:55 Ciemno

8:05 - Nowy Skrobów -> Siedliska

odwozy wszystkie kierunki

16.06 (wtorek) ok. 12:00

17.06 (środa) ok. 11:45

18.06 (czwartek) ok. 11:30


wyniki konkursów Dzień Patrona

 


 101987182 280024810048152 8324236842643750912 o

Jak zorganizować imprezę szkolną w dobie zdalnego nauczania? Okazuje się, że można.
Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce po raz kolejny pokazał, że nie boi się wyzwań.
ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ!!!

 


KLIKNIJ W ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ

102399913 280700073313959 1242379583118901248 o101691455 280699813313985 7998378721868251136 o 

 ZASADY ZACHOWANIA NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS KONSULTACJI


Konsultacje info

Plan konsultacji: VIIIA VIIIB VIIIC


PLAN ZAJĘĆ Z NAUCZYCIELAMI

IV_A  V_A  V_B  V_C  VI_A  VI_B   VI_C  VI_D  VII_A  VII_B  VIII_A  VIII_B  VIII_C

Aktualizacja 21.05.2020 r.


INSTRUKCJE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI Z APLIKACJĄ MICROSOFT TEAMS


1.Instrukcja pierwszego logowania do office 365

2.TEAMS instrukcja dla ucznia

3. OneDrive - przesyłanie plików.


konkurs

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

 

PLIKI DO POBRANIA

 1. Konkurs_prymasowski

2. oświadczenie_rodzica_konkurs


The Big Challenge instrukcja wstępna

 


 Konkurs plastyczny dla klas I-III

Regulamin konkursu


 2171871333225812840


#ZOSTANWDOMU

Propozycje na nudę


Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Nasza biblioteka nie próżnuje i również ma coś dla Was! Pani Ewa przygotowała zestawienie źródeł, z których możecie korzystać jeśli chcecie poczytać. Wszystkie są bezpłatne! Szczegóły: ZDALNA BIBLIOTEKA


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMUNIKATORA ZOOM DLA UCZNIÓW


Informacja dla Rodziców


 Kilka wskazówek dla rodziców najmłodszych dzieci - jak rozmawiać o koronawirusie.

Jak rozmawiać o koronawirusie z dziećmi


Poniżej zamieszczamy materiały pomocnicze które ułatwią Państwu zapoznanie i dostęp
do Dziennika UONET+

INSTRUKCJA PDF

 


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wchodzącego w życie z dn. 25 marca 2020 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza, co następuje:

1. Od dnia 25 marca 2020 r. rozpoczyna się nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji: dziennik elektroniczny, strona szkolna, email, inne platformy i komunikatory zaproponowane przez nauczycieli.
2. Każdy z nauczycieli i uczniów (w przypadku uczniów poniżej 13 roku życia – rodzic lub opiekun prawny) powinien przygotować powyższe narzędzia tak, aby zapewnić ciągłość nauki zdalnej.
3. W dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do realizowania podstawy programowej w sposób dostosowany do możliwości zdalnego nauczania.
4. W razie potrzeby, jest możliwość kontaktu telefonicznego, mailowo lub online
z nauczycielem, wychowawcą i dyrekcją szkoły.
5. Zajęcia w klasach IV-VIII będą odbywały się w formie spotkań w czasie rzeczywistym według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły w połączeniu z edukacją w formie zlecania zadań, przesyłania materiałów i linków do treści edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych, itp.
6. W przypadku uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania z uzasadnionych powodów będą ustalone konsultacje indywidualne.
7. W ramach realizacji zajęć nauczyciele mają obowiązek oceniać postępy uczniów
w sposób przewidziany dla wymagań nauczanego przedmiotu – uczniowie zostaną poinformowani o sposobach oceniania.
8. W klasach 0-III formę i zakres kontaktów z uczniami i rodzicami ustala wychowawca.
9. Ilość prac zadanych do domu będzie dostosowana do możliwości uczniów, przy zachowaniu czasu pracy przeznaczonego na rozwiązywanie zadań domowych.
10. Psycholog szkolny będzie pełnił dyżur telefoniczny.
11. Nauczyciele od 25.03.2020 są zobowiązani do przesyłania tygodniowych sprawozdań z realizacji nauczania zdalnego.


W związku z zaistniałą sytuacją, konkurs The Big Challenge odbędzie się w terminie od 20. kwietnia do 29. maja - konkretny termin zostanie ustalony i przekazany wszystkim osobom, które zgłosiły się do konkursu po powrocie

do szkoły. Drodzy Uczniowie, przygotowujcie się i korzystajcie z aplikacji The Big Challenge! 


Drodzy Rodzice,  zamieściliśmy opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczące tego jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie, jak udzielać im wsparcia i zminimalizować lęk.

Rozmowy z dziećmi o koronawirusie.pdf

Gdyby ktoś z Państwa lub Waszych dzieci potrzebował pomocy, wsparcia czy porady w związku z sytuacją z jaką przyszło nam się zmierzyć, to psycholog szkolny pozostaje do dyspozycji. Kontakt jest możliwy poprzez platformę dziennika elektronicznego oraz pod numerem telefonu: 509278489.


 

Drodzy uczniowie i rodzice!

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła już dodatkowe materiały dla ósmoklasistów. Niestety ich strona jest przeciążona. Zamieszczamy zatem pliki na stronie szkoły, w zakładce "Materiały dla uczniów" oraz tutaj, do pobrania: https://drive.google.com/folderview…

Sukcesywnie będziemy tam dorzucać kolejne pliki. Zachęcamy do pracy! I prosimy o przekazywanie informacji dalej! Niestety również system dziennika elektronicznego jest bardzo obciążony.


KOMUNIKAT DYREKTORA !!!


• zajęcia w szkole i oddziałach przedszkolnych będą zawieszone do dnia 25.03.2020 r.;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole i oddziałach przedszkolnych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Organizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są
w stanie zapewnić opieki. Wskazane jest, aby dzieci zostały w domu.
W tych dniach nie będzie przywozów ani obiadów;
• od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły
i oddziałów przedszkolnych, nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• nauczyciele zostaną poproszeni o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów
w domu, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów,
z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
Prosimy o rozwagę i racjonalne podejście do problemu oraz o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły.

Michał Nerlo
Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce


Komunikat dla Rodziców
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować
i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane
przez dyrektora szkoły.

Komunikat dla Uczniów
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl
i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju zostają zawieszone wycieczki wyjścia
oraz zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Akademię Piłkarską i inne podmioty zewnętrzne związane z wynajęciem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kamionce
.

Dzień Patrona i Dzień Dziecka

Dzień Patrona i Dzień Dziecka

Zobacz

SZACH - MAT

SZACH - MAT

Zobacz

LEKCJA WF INACZEJ – ŁYŻWIARSKIE SZALEŃSTWO NA LODOWISKU

LEKCJA WF INACZEJ – ŁYŻWIARSKIE SZALEŃSTWO NA LODOWISKU

Zobacz

insta.ling

insta.ling

Zobacz

UCZNIOWIE Z KAMIONKI NA MECZU GÓRNIKA

UCZNIOWIE Z KAMIONKI NA MECZU GÓRNIKA

Zobacz

TURNIEJ SIATKÓWKI 4.03.2020

TURNIEJ SIATKÓWKI 4.03.2020

Zobacz

KOLEJNY SUKCES PIŁKAREK RĘCZNYCH Z KLASY SPORTOWEJ

KOLEJNY SUKCES PIŁKAREK RĘCZNYCH Z KLASY SPORTOWEJ

Zobacz

Udział młodzieży w symulacji rozprawy sądowej  w Sądzie Okręgowym w Lublinie  6.03.2020

Udział młodzieży w symulacji rozprawy sądowej w Sądzie Okręgowym w Lublinie 6.03.2020

Zobacz

Drogie Panie....

Drogie Panie....

Zobacz

XVIII  RODZINNY  TURNIEJ   TENISA  STOŁOWEGO

XVIII RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Zobacz

PGNiG Superliga

PGNiG Superliga

Zobacz

JADŁOSPIS DEKADOWY 02.03-13.03.2020

JADŁOSPIS DEKADOWY 02.03-13.03.2020

Zobacz

CENY OBIADÓW W MIESIĄCU MARCU 2020

CENY OBIADÓW W MIESIĄCU MARCU 2020

Zobacz

POKAZY CHEMICZNE NA UMCS

POKAZY CHEMICZNE NA UMCS

Zobacz

KOMUNIKAT DYREKCJI

KOMUNIKAT DYREKCJI

Zobacz

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zobacz

KAMIONKA W ANKARZE

KAMIONKA W ANKARZE

Zobacz

XVIII RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 29 LUTY 2020

XVIII RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 29 LUTY 2020

Zobacz

MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

MISTRZOSTWA GMINY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Zobacz

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POWIATU W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT  W KATEGORII IGRZYSKA DZIECI

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POWIATU W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W KATEGORII IGRZYSKA DZIECI

Zobacz

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO W KAMIONCE

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO W KAMIONCE

Zobacz

ZEBRANIE Z RODZICAMI  (UWAGA ZMIANA TERMINU!!!)

ZEBRANIE Z RODZICAMI (UWAGA ZMIANA TERMINU!!!)

Zobacz

(ZAKTUALIZOWANE !!!) DOWOZY  I  ODWOZY

(ZAKTUALIZOWANE !!!) DOWOZY I ODWOZY

Zobacz

ZABAWA CHOINKOWA 30.01.2020

ZABAWA CHOINKOWA 30.01.2020

Zobacz

UDOSTĘPNIAMY SZAFKI

UDOSTĘPNIAMY SZAFKI

Zobacz

 FINAŁ WOŚP W ZESPOLE SZKÓŁ W KAMIONCE

FINAŁ WOŚP W ZESPOLE SZKÓŁ W KAMIONCE

Zobacz