XVIII  RODZINNY  TURNIEJ 

   TENISA  STOŁOWEGO

 29  LUTY  2020

 paletki

 Cel turnieju:

 • popularyzacja tenisa stołowego w środowisku gminnym;
 • zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym;
 • integracja mieszkańców gminy;
 • promocja zdrowego stylu życia;

 

Termin i miejsce:

 • 29 luty 2020 godz. 10.00
 • Hala sportowo – widowiskowa Zespołu Szkół w Kamionce

 

Warunki uczestnictwa:

 • w turnieju biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Kamionce wraz z rodziną ( rodzice, wujkowie, ciocie, pełnoletnie rodzeństwo );
 • w turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w tenisowym klubie sportowym;
 • uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju ( rakietka + piłeczka, obuwie zmienne );
 • rozgrywki odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:

I - szkoła podstawowa – klasa VI i młodsi;

II – szkoła podstawowa – klasa VII i VIII;

 

Organizator zapewnia:

 • obsługę sędziowską i techniczną;
 • nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy;

 

Program turnieju:

9.00 – 9.40 - przygotowanie do turnieju, rozgrzewka;

9.40 – losowanie;

10.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju

Około godziny 14.00 uroczyste zakończenie turnieju

 

Organizator:

 • nauczyciel wychowania fizycznego - Eliza Wiącek