OGŁOSZENIErekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do następujących szkół:

  • Oddział przedszkolny w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6 – letnie) - łącznie 50 miejsc;

  • Klasa pierwsza szkoły podstawowej - łącznie 50 miejsc;

  • Klasa pierwsza branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz – 3 lata nauki - łącznie 32 miejsca;

  • Klasa pierwsza technikum w zawodzie technik żywienia
    i usług gastronomicznych – 4 lata nauki – łącznie 32 miejsca.

Zasady, terminy, czynności rekrutacyjne, regulaminy rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły
w zakładce rekrutacja zgodnie z danym poziomem edukacyjnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
lub pod numerem tel. 81 8527009

Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować ze strony internetowej szkoły www.zskamionka.pl

(Zakładka Szkoła→Rekrutacja)