KOMUNIKAT DYREKCJI 

UWAGA 800x400

W związku z dużą zachorowalnością dzieci na terenie naszej gminy informujemy, że:

- w ostatnich dniach frekwencja oscyluje w granicach 50-55 % i jest stale monitorowana;

- w celach profilaktycznych dezynfekujemy miejsca typu: klamki, poręcze, uchwyty szafek, stoliki;

- odbyliśmy pogadanki profilaktyczne z uczniami klas 0 – VIII;

- zakupiliśmy środki do dezynfekcji rąk dla każdej klasy;

- jesteśmy w stałym kontakcie z pielęgniarka szkolną i ośrodkiem zdrowia;

- traktujemy zawieszenie zajęć jako ostateczność – ta decyzja wiązałaby się z odrabianiem tych dni w soboty.

Prosimy, żeby Państwa dzieci:

- jak najczęściej myły ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol;

- unikały bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę, kaszlą lub mają inne objawy infekcji;

- unikały dużych skupisk ludzi.

Jeśli zauważą Państwo u dzieci objawy choroby, prosimy o konsultację z lekarzem  i respektowanie jego decyzji.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kamionce