Udział młodzieży w symulacji rozprawy sądowej

 w Sądzie Okręgowym w Lublinie , 6.03.2020

IMG 20200306 124456

6 marca bieżącego roku, 30  uczniów z naszej szkoły pod opieka p. Agnieszki Kozieł i p. Moniki Obroślak miało możliwość uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. 

Warsztaty skierowane były dla szkół biorących udział w  programie Prezesa Sądu Okręgowego „Mediacja rówieśnicza w szkole, metodą przeciwdziałania agresji”. Spotkaliśmy się mediatorem sądowym, prowadzącym spotkanie i opiekującym się naszą grupą , p. Grzegorzem Szymankiem Zastępcą Kuratora Okręgowego w Lublinie oraz  studentami prawa, którzy występowali w charakterze osób odgrywających w symulowanej rozprawie rolę: prokuratora, sędziego, obrońcy, oskarżonego i świadka.

 

 Przebieg spotkania przedstawiał się następująco:

  • przywitanie w sali rozpraw, uzyskanie podstawowych informacji na temat sądownictwa w Polsce, opis sali sądowej i aktorów rozprawy,
  • przybliżenie tematyki symulacji rozprawy;
  • symulacja rozprawy,
  • w trakcie narady rozmowa na temat zasad wyrokowania, ogłoszenie wyroku i rozmowa z odgrywającymi role w trakcie symulacji,
  • zwiedzanie Sądu Okręgowego,
  • rozdanie uczestnikom zaświadczeń , pożegnanie.

 W trakcie spotkania nasza młodzież była wyjątkowo aktywna, zadająca mnóstwo pytań, chętni uczniowie z klas VI i VII uczestniczyli w symulacji mediacji, którą prowadziła pani prawnik dr Aneta Biały z KUL im. Jana Pawła II wraz ze studentami. W zaaranżowanej sytuacji  o naruszenie dóbr osobistych – uczennice odegrały role świadków, oraz protokolanta. Uczestnicy dowiedzieli się również o  zawodach prawniczych, nazwach i kolorach żabotów, które mają togi, noszone przez sędziów, adwokatów, prokuratorów czy radców prawnych . Całe spotkanie zwieńczyło wystąpienie Pana Kuratora, który również opowiedział o swojej pracy, podając bardzo ciekawe przykłady z przekraczania prawa przez małoletnich. Uczniowie na koniec spotkania otrzymali podziękowania za udział w zajęciach oraz mieli możliwość przymierzyć różnego rodzaju togi. Wyjazd okazał kopalnią wiedzy oraz nabyciem nowych doświadczeń. A przede wszystkim zyskaliśmy nowych szkolnych mediatorów.