W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Kamionce realizowane są następujące innowacje:

 

Patron szkoły oczami uczniów

(p. Ewa Grymuza)

Uczniowie klas 0-III będą poznawać dzieciństwo oraz etap nauki szkolnej Stefana Wyszyńskiego, uczniowie klas IV-VI poznają etap życia Stefana Wyszyńskiego związany z nauką w Seminarium oraz początki jego kapłaństwa i działalność podczas II wojny światowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego pobyt w Kozłówce. Klasy VII i VIII natomiast zajmą się jego działalnością w roli Biskupa, Prymasa i Kardynała. Zadaniem uczniów będzie wyszukanie ciekawostek, wydarzeń, zdjęć mało znanych. Zostanie nawiązana współpraca ze szkołami noszącymi imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującymi się w najbliższej okolicy w celu wymiany doświadczeń. W ten sposób Patron przestanie być dla uczniów tylko pomnikową postacią, ale stanie się kimś, kogo warto poznać, bo jego życie było ciekawe, pełne interesujących wydarzeń, a jego nauczanie jest ponadczasowe.

 

Meine Brieffreunde - moi korespondencyjni przyjaciele

(p. Paulina Janiszek)

Innowacja będzie realizowana przez uczniów klas VIII a i VIII b od września 2020 r. do czerwca 2021 r. podczas lekcji języka niemieckiego. Zasady wymiany listów zostały ustalone w porozumieniu z nauczycielami współpracującymi (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna). Uczniowie piszą listy do wylosowanych osób ze współpracujących szkół na tematy podane przez nauczyciela, który pełni rolę koordynatora oraz wspiera uczniów i służy pomocą. Uczniowie po otrzymaniu listów odpisują na nie i w ten sposób wymiana jest kontynuowana. Listy mogą być zastąpione innymi formami, np. kartkami bożonarodzeniowymi, w zależności od okoliczności.

 

Pierwszaki programują

(p. Urszula Zarzycka)

W ramach innowacji w klasach pierwszych realizowany będzie program zajęć rozwijających kreatywność, a konkretnie rozwijających umiejętności programowania. Jednym z elementów jego realizacji będzie udział w akcji Europe Code Week - Europejski Tydzień Kodowania. Technologie komputerowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu nowoczesnego społeczeństwa, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.

 

Szkolne pokazy chemiczne

(p. Małgorzata Nerlo)

Innowacja "Szkolne pokazy chemiczne" będzie realizowana przez uczniów klas VII a, VII b, VII c oraz VII d od października 2020 do maja 2021 podczas lekcji chemii. Uczniowie zaprojektują, przeprowadzą i zarejestrują eksperymenty chemiczne - tworząc wirtualną bibliotekę jako pomoc dydaktyczną. Wybrane eksperymenty zostaną zaprezentowane "na żywo" klasom młodszym w ramach szkolnych pokazów chemicznych w maju 2020 jako podsumowanie działań projektowych.

 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano następujące innowacje:

 

Świat jest teatrem

(p. Małgorzata Świderek, p. Małgorzata Cieszko, p. Agnieszka Rodak, p. Agnieszka Sienkiewicz)

Od września do grudnia 2019 r. uczniowie klasy V a i 3 osoby z klasy VI d spotykali się na zajęciach teatralnych w szkole i Gminnym Ośrodku Kultury, przygotowując kostiumy i scenografię do przedstawienia „Calineczka” oraz doskonaląc swoje umiejętności interpretacyjne. Przedstawienie zostało zaprezentowane w szkole dla oddziałów przedszkolnych oraz dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kamionce.

W grudniu uczniowie klas V i VI wzięli udział w wyjeździe do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na spektakl ”Sposób na Alcybiadesa”.

W lutym odbył się wyjazd do Studia Buffo w Warszawie na przedstawienie muzyczne „Romeo i Julia” dla uczniów z klas VII i VIII.

Na lekcjach historii w klasach piątych uczniowie poznawali dzieje teatru od czasów starożytnej Grecji do epoki średniowiecza.

W klasie siódmej i ósmej na lekcjach języka polskiego poznali zasady działania teatru elżbietańskiego w czasach W. Szekspira. Uczniowie klas VI, VII i VIII samodzielnie przygotowali prezentacje multimedialne poświęcone najważniejszym twórcom teatru w Polsce i na świecie, a klasy V przygotowały prezentacje i plakaty poświęcone wybitnym aktorom. W klasie ósmej uczniowie samodzielnie pisali jednoaktówkę, wzorując się na utworze S. Mrożka „Na pełnym morzu”.

 

Czytam, bo lubię

(p. Renata Kwiecień, p. Agata Wałach, p. Danuta Grymuza, p. Emilia Szydłowska, p. Urszula Ciotucha, p. Beata Grzyb, p. Teresa Fit, p. Eliza Kutnik, p. Maria Misztal, p. Beata Wesołowska, p. Anna Podleśna, p. Lidia Daniewska)

W ramach innowacji pedagogicznej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z rodzicami, Radą Rodziców zorganizowali nowy Kącik Czytelniczy dla uczniów kl. I-III. Został on zaopatrzony w książki i czasopisma dziecięce, dywan, regalik, pufy.

Nauczyciele prowadzili lekcje czytelnicze, w tym także we współpracy z biblioteką publiczną, np. „Dobre zachowanie w utworach dla dzieci” kl. II a - 2.10.2019 r.

Kl. II b- Wspólne czytanie lektury – Przygody dziesięciu skarpetek (październik 2019 r.)

Kl. II c- Czytanie wierszy o tematyce jesiennej  - październik 2019 r.

Zorganizowano Dzień Pluszowego Misia dla uczniów klas I i oddziałów przedszkolnych, książkowe dni tematyczne, np. w kl. I c uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne związane z bohaterami „Plastusiowego pamiętnika” i rysowali ulubioną postać z książki.

Uczniowie klas I słuchali w domach bajek i opowiadań czytanych im przez rodziców, co potwierdzali stosowną karteczką „Czytam w listopadzie”, „Czytam w grudniu”, itd., aż do lutego.

Uczniowie klas III doskonalili umiejętność wypowiedzi pisemnych np. opisując bohatera książki - psa Lampo, a uczniowie klas II tworzyli wypowiedzi ustne i pisemne na podstawie samodzielnie wybranych i przeczytanych tekstów literackich.

Podczas zajęć logopedycznych nauczyciel przygotowywał i wykorzystywał materiały do ćwiczeń w oparciu o literaturę dziecięcą. Uczniowie czytali książeczki z trudnymi wyrazami, robili ilustracje, np. „Przygody żubra”.

Udało się zaktywizować we wspólnym działaniu uczniów klas 1-3, szczególnie w zakresie przygotowania plakatów zachęcających do czytania.  Plakaty przez dłuższy czas dekorowały korytarz i wzbudzały zaciekawienie dzieci.

Odbył się też konkurs wiedzy o książkach dla dzieci z o. p. ,,Czy znasz tę bajkę?” oraz klasowy etap konkursu recytatorskiego wierszy o tematyce zimowej dla uczniów klas II. 

 

Gmina Kamionka w czasie II wojny światowej

(p. Małgorzata Cieszko, p. Agnieszka Rodak)

We wrześniu 2019 r. opracowana została ścienna gazetka tematyczna ,,80 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej”. Gazetkę wyeksponowano na I piętrze w formie kart kalendarza (od paktu Ribbentrop – Mołotow do bitwy pod Kockiem – końca wojny obronnej Polski). Wydarzenia zilustrowano zdjęciami i mapkami. Ekspozycja  posłużyła  jako materiał dydaktyczny do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

Aby przybliżyć uczniom klas IV-VIII tematykę II wojny światowej przeprowadzono z nimi lekcje poświęcone temu okresowi w historii Polski. 

Uczniowie klas Va, b, c wzięli udział w wycieczce tematycznej na cmentarz żydowski w Kamionce. Celem wycieczki było poznanie przez nich historii społeczności żydowskiej zamieszkującej Kamionkę, ze szczególnym zaznaczeniem jej sytuacji i losów w okresie okupacji niemieckiej. Uczestnicy wycieczki obejrzeli pozostałości cmentarza żydowskiego i dowiedzieli się czym był holocaust.

W styczniu uczniowie uczcili zamordowanych przez Niemców przedstawicieli inteligencji Kamionki, poznali historię związaną z ich aresztowaniem i śmiercią, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku w parku.

Częściowo zebrano materiały, fotografie i pamiątki, które zostaną wykorzystane podczas dalszej realizacji zaplanowanych działań.