instaling

Uczniowie klas V-VIII uczestniczą w XIV edycji programu Insta.Ling dla szkół. Jest to strona WWW służąca m.in. do nauki słówek z języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Cieszymy się, że uczniowie chętnie wykorzystują nowoczesne technologie również do nauki!