Godziny biblioteki

 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i porządek.
 3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do 10 czerwca.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 5. Książek nie można niszczyć, uszkadzać, plamić.
 6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy odkupić taką samą lub podobną w cenie zgubionej książki (aktualnej).
 7. Wypożyczonych książek nie wolno pożyczać innym osobom.
 8. Na okres wakacji wszystkie książki powinny być zwrócone.
 9. W bibliotece można korzystać ze wszystkich zbiorów.

 REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Korzystający z czytelni ma obowiązek wpisać się do „Zeszytu obecności”.
 4. Z księgozbioru i czasopism może czytelnik korzystać tylko w czytelni.
 5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 6. Kopiowanie rysunków itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, a czasopisma odnieść na ustalone miejsce.

Księgozbiór biblioteczny liczy 10104 woluminy.
Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego, w czytelni mamy 20 miejsc do pracy. Do domu można wypożyczyć książki z literatury pięknej i popularnonaukowej, w ilości 3 egzemplarzy na okres dwóch tygodni. Prenumerujemy również kilka tytułów czasopism popularnonaukowych, są to: „Przyroda Polska”, „Mówią Wieki”, „Młody Technik”, „Poznaj Świat”, czasopisma dla dzieci: „Świerszczyk” i „Kubuś i Przyjaciele”, oraz gazety codzienne: „Gazetę Wyborczą i „Dziennik Gazetę Prawną”.
W czytelni dysponujemy czterema komputerami z dostępem do Internetu.
Księgozbiór biblioteki na bieżąco jest aktualizowany w bazie danych programu MOL Optivum.