Drodzy rodzice !

W związku z dużą ilością pomyłek przy wpłacie na konto za wyżywienie dzieci, proszę aby nie sugerować się kwotami podanymi na stronie internetowej, gdyż każde dziecko ma indywidualnie wyliczoną kwotę za wyżywienie po uwzględnieniu odpisów za nieobecności i nie wpłacać kwot wyższych niż trzeba .

 Na początku nowego miesiąca  każde dziecko, którego rodzic zadeklarował wpłaty na konto dostanie wyliczoną kwotę za konkretny miesiąc, którą należy wpłacić- dokładnie tyle ile jest napisane do 10-go tego miesiąca.

Proszę nie wpłacać pieniędzy przed rozpoczęciem nowego miesiąca ze względu na miesięczny system rozliczania szkół.

W przypadku, gdy rodzic nie dostał informacji o wysokości wpłaty zawsze można zadzwonić pod numer 8527009 wewnętrzny 137 i uzyskać taką informację.

Anna Szwargolińska


Informacje odnośnie płatności za wyżywienie w roku szkolnym 2020/2021

W związku z istniejącą pandemią koronawirusa od września 2020 roku opłaty za wyżywienie mogą być wpłacane na konto Szkoły po wcześniejszym zadeklarowaniu chęci korzystania z tego typu formy płatności u wychowawcy klasy bądź u intendenta (tel. 8527009, wew.137)

Numer konta: 45 8707 1029 0300 1368 2003 0015

 

  • Rodzice, którzy będą wpłacać na konto Szkoły, proszeni są o realizację przelewów najpóźniej do dziesiątego każdego miesiąca.
  • W klasach 0-III Szkoły Podstawowej informację o wysokości wpłaty za dany miesiąc po odliczeniu odpisów za nieobecności wychowawca prześle SMS-em  do rodzica, informację można także uzyskać dzwoniąc na podany wyżej numer telefonu.
  • Uczniowie klas IV-VIII mogą sami wpłacać za obiady, tak jak dotychczas było to przyjęte, u intendenta, odbierając jednocześnie kartę abonamentową przez trzy pierwsze dni robocze.
  • Tak jak w poprzednich latach, abonamenty będą wydawane wyłącznie po wniesieniu opłaty za dany miesiąc

ODPISY WYŻYWIENIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZYJMOWANE SĄ DO GODZINY 8.00

  POD NUMEREM TELEFONU 818527009 wewn.137

 LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Rodzice, których dzieci mają alergie pokarmowe muszą ten fakt zgłosić u intendenta, okazując zaświadczenie od lekarza specjalisty

Dodatkowo jeżeli dziecko ma zaleconą przez lekarza dietę, rodzic musi dostarczyć wytyczne do diety i ustalić, czy może być ona realizowana przez kuchnię szkolną.


HARMONOGRAM SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

1. 9.00-9.30 - ŚNIADANIE KLASY „0”
________________________________________
2. 11.15-11.35 (20 MIN)
Poniedziałek- IIIA,IIIB,IIIC, VA
Wtorek –IA,IB,IIIB,VA
Środa-IA,IB,IIIB,VA
Czwartek –IB,IIA,IIB,VA
Piątek – IA,IB,IIA,VA
________________________________________
3. 11.55-12.15 (20 MIN)
Poniedziałek – 0A,0B,IA,IB
Wtorek – 0A,0B,IIIA,IIIC
Środa- 0A,0B,IIIA,IIIC
Czwartek- 0A,0B,IA,IIC
Piątek- 0A,0B,IIB,IIC
________________________________________
4. 12.20-12.40 (20 MIN) - KLASY IVA,IVB SP
5. 12.25-12.40 (15 MIN)- VIA,VIB,VIC
________________________________________
6. 13.00-13.20 (20 MIN)
Poniedziałek – IIA,IIB,IIC
Wtorek – IIA,IIB,IIC
Środa- IIA,IIB,IIC
Czwartek- IIIA,IIIB,IIIC
Piątek- IIIA,IIIB,IIIC
________________________________________
7. 13.25-13.45 (20MIN)- KLASY VIIA,VIIB,VIIC,VIID,VIIIA,VIIIB

 


CENY OBIADÓW

CENY OBIADÓW W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020

OBIAD MAŁY  - (21 DNI X 3,50ZŁ) – 73,50 ZŁ

OBIAD DUŻY  -  (21 DNI x 4,50 ZŁ) – 94,50 ZŁ

PRACOWNICY ( 21 DNI X 8,-ZŁ) – 168,00 ZŁ

KLASY „0” CAŁODZIENNE –(21 DNI X 7,50)- 157,50 ZŁ

KLASY„0” ŚNIADANIE + PODWIECZOREK –

(21 DNI X 4,-)- 84,00 ZŁ

Uwaga: podane powyżej kwoty, są kwotami orientacyjnymi dla korzystających z obiadów cały miesiąc, bez odpisów za miesiąc poprzedni.

Rodzice wpłacający na konto szkoły proszeni są o niesugerowanie się podanymi wyliczeniami , ponieważ mogą być one inne po odliczeniu nieobecności.

 


jadlospis

01

 02

meal3