------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kamionce

Uroczyste otwarcie szkoły podstawowej w Kamionce 12.II.1994r

Dnia 17 maja 1987r o godz. 11.00 odbyła się bardzo ważna uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły w Kamionce.
Padał deszcz i było bardzo zimno, ale na uroczystość przybyli liczni goście i mieszkańcy Kamionki oraz młodzież szkolna.
Z Lublina przybyli na uroczystość:
- Kurator Oświaty i Wychowania mgr Maria Berzyńska
- V-ce kurator Oświaty i Wychowania mgr Zb. Kaznowski
- Sekretarz KW PZPR Michał Bakiniec
- V-ce prezes WK ZSL Zdzisław Pacan
- Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej płk Stanisław Machowicz

Obecni byli również przedstawiciele głównego wykonawcy obiektu:
- dyrektor główny mgr inż. Henryk Litwin
- dyrektor techniczny mgr inż. Zdzisław Bicz
- kierownik budowy Henryk Sienkiewicz

Gościem honorowym zaproszonym na uroczystość był pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej komandor Zdzisław Misztal, który urodził się w pobliskiej miejscowości Starościn.
Gospodarzami uroczystości byli:
- mgr Wiesław Meksuła - Inspektor Oświaty i Wychowania
- Marian Chabiński - Naczelnik Gminy
- mgr inż. Stanisław Koziej - I sekretarz KGPZPR
Gości powitał Naczelnik Gminy Kamionka Marian Chabiński.
Akt erekcyjny odczytał Inspektor Oświaty i Wychowania - mgr Wiesław Meksuła.
Zamknięty w mosiężnej puszce akt erekcyjny został wmurowany w fundamenty budynku szkolnego przeznaczonego dla klas I-III oraz na kuchnię i stołówkę. Akt został wmurowany w fundamenty od strony wschodniej.
Plac budowy jest już prawie w całości ogrodzony metalowym płotem na fundamentach.
Stoją już garaże, kończy się budowa głównej drogi dojazdowej. Potężny dźwig ustawia płyty prefabrykowane w budynku mieszkalnym dla nauczycieli, w którym kiedyś zamieszka 18 rodzin.

Moment wmurowania aktu erekcyjnego. Na zdjęciu między innymi: Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie mgr M. Berzyńska, komandor Z. Misztal, płk St. Machowicz, Inspektor Oświaty i Wychowania w Kamionce mgr W. Meksuła.

Budowa szkoły trwała około siedmiu lat. W tym okresie mimo dużych trudności finansowych, zdołano wykończyć znaczną część bloku dydaktycznego i stołówkę. W najbliższej przyszłości planowane jest dokończenie budowy bloku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz boiska sportowego.
W 1990r. przeprowadzono referendum. Mieszkańcy gm. Kamionka opodatkowali się na rzecz dokończenia budowy szkoły. Taka postawa miejscowego społeczeństwa spowodowała przyznanie dodatkowych środków przez Kuratorium i Europejską Fundację Wsi.
24.09.1993r. odbył się Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce. W wyniku tego konkursu dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej w Kamionce została mgr Elżbieta Kornacka, była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kozłówce. Zastępcą dyrektora szkoły została mgr Irena Gładosz, pełniąca obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionce.

Od września 1993r. dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice solidnie i uparcie pracują nad urządzaniem nowej szkoły. Nie ma wolnych sobót, przerwy świątecznej. Wszyscy usilnie pracują, aby jak najszybciej przejść do nowego budynku. Budowane jest bezpieczne przejście - bezpieczna droga do szkoły.
Wreszcie nadchodzi uroczysta chwila - 10.01.1994r. poniedziałek. Pierwszy dzień w nowej szkole jest wielkim przeżyciem nie tylko dzieci i młodzieży, ale również wszystkich pracowników. Umila ten dzień wszystkim muzyka nadawana przez radiowęzeł, wiersze, piosenki, życzenia, wspólna radość. Uczniowie pod opieką wychowawców zwiedzają szkołę, zapoznają się z nowymi koleżankami i kolegami oraz wszystkimi pomieszczeniami znajdującymi się w budunku. A jest ich bardzo dużo. Na parterze znajdują się: gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły, sekretariat, pracownia zajęć technicznych, pracownia muzyczna, biblioteka, szatnie dla poszczególnych klas oraz pięknie urządzona i bogato wyposażona stołówka szkolna.
Na pierwszym piętrze mieszczą się pokoje dla nauczycieli i pracownie: geograficzna, historyczna, polonistyczna, fizyko-chemiczna i biologiczna, a także pracownie nauczania początkowego.
Na drugim piętrze - pracownia polonistyczna, dwie pracownie matematyczne, pracownia języków obcych, pracownia plastyczna, gabinet lekarski i biuro księgowości szkoły.
Wnętrze szkoły jest pięknie urządzone. Na każdym miejscu widać ład i porządek. Na korytarzach wiszą gabloty z ciekawymi i aktualnymi gazetkami, prace plastyczne dzieci i młodzieży, na ścianach i oknach kwiaty. Obszerne i przestrzenne korytarze pozwalają na wspaniały odpoczynek dzieci miedzy lekcjami.


Budynek nowej Szkoły Podstawowej

Pierwsza uroczysta zabawa choinkowa w nowej szkole była okazją do bliższego zapoznania się dzieci z byłych szkół.
Wspaniale bawiły się dzieci młodsze, którym do tańca przygrywał zespół muzyczny pod dyrekcją p. A.Karpińskiego - nauczyciela muzyki tutejszej szkoły.
Młodzież z klas starszych urządziła sobie dyskotekę. Były tańce, różne konkursy i zabawy przygotowane przez uczniów i wychowawców. Rodzice przygotowali dla swych pociech smaczny poczęstunek - obiad i napoje.
Zabawa podobała się wszystkim, była udana, pozostawiła miłe wspomnienia dzieciom, rodzicom, wychowawcom i dyrekcji szkoły.
12.02.1994r. uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Kamionce.
Na dworze było przenikliwe zimno, wiał silny, mroźny wiatr, ale w budynku nowej szkoły było ciepło, miło i przytulnie.
Na uroczystość przybyli liczni goście, mieszkańcy Kamionki, Kozłówki, Siedlisk i okolicznych miejscowości oraz dzieci i młodzież szkolna.
Przybyli:
- Arcybiskup Metropolita Lubelski B.Pylak
- Wojewoda Lubelski E.Hunek
- Poseł R.Kalbarczyk
- Poseł M.Starownik
- Wicekurator Doroszuk
- Kierownik Delegatury KO i W w Lubartowie J.Marciniak
- Starszy Wizytator KOiW w Lubartowie A.Kozieł
- Wójt Gminy Kamionka R.Szostak
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez Arcybiskupa Lubelskiego B.Pylaka.
Po mszy św. z miejscowego kościoła zaproszeni goście, dzieci i młodzież szkolna przeszli do budynku szkoły. Wszystkich serdecznie przywitała dyrektorka szkoły mgr E. Kornacka.


Moment powitania gości

Dokonano przecięcia wstegi. Arcybiskup Metropolita Lubelski B.Pylak poświęcił obiekt, młodzież zawiesiła krzyże w klasach i innych pomieszczeniach.

Przecięcia wstęgi dokonuje R.Kalbarczyk

W dalszej części uroczystości były przemówienia, życzenia oraz wspaniała część artystyczna zorganizowana przez mgr Z.Cieszko, U.Smyk i A.Karpińskiego. Na uwagę zasługują także pomysłowe dekoracje wykonane przez nauczycieli tutejszej szkoły.
Najbardziej podobał się zaproszonym gościom polonez w wykonaniu uczniów kl. IIb i młodzieży. Gromkimi brawami oklaskiwano recytatorów wierszy, a także chór szkolny.
Zaproszeni goście spotkali się bezpośrednio z uczniami w poszczególnych pracowniach. Cała impreza upłynęła w miłej, serdecznej atmosferze.

01.09.1994r Powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności Kucharz

 01.09.1999r Powstanie Gimnazjum

Budynek hali widowiskowo - sportowej

16.10.2000r Otwarcie hali widowiskowo - sportowej

15.11.2000r Nadanie imienia szkole

25.09.2002r Przekazanie sali komputerowej w ramach programu
"Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP"

2009.04.30 - Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska dla dzieci i młodzieży