DYREKCJA

Dyrektor – Michał Nerlo (język angielski)

Wicedyrektor – Urszula Zarzycka (oligofrenopedagog, )

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Kwiecień Renata (edukacja wczesnoszkolna kl.I A)

Grymuza Danuta (edukacja wczesnoszkolna kl. I B)

Ciotucha Urszula (edukacja wczesnoszkolna kl. II B)

Jolanta Skrzypiec (edukacja wczesnoszkolna kl. III A)

Grzyb Beata (edukacja wczesnoszkolna kl. II C)

Kutnik Eliza (edukacja wczesnoszkolna kl. III B)

Misztal Maria (edukacja wczesnoszkolna kl. III C)

Podleśna Anna (edukacja wczesnoszkolna kl. Op A)

Sysiak Anna (edukacja przedszkolna Op B)

Szydłowska Emilia (edukacja wczesnoszkolna kl. II A)

Wesołowska Beata (edukacja wczesnoszkolna kl. Op B)

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

Rybicka Halina (język polski, wychowawca kl. VII C)
Samsel Iwona (język polski, wychowawca kl. VIII B)
Sienkiewicz Agnieszka (język polski, wychowawca kl. IV B)
Świderek Małgorzata (język polski, wychowawca kl. VI A)

Waśkowska Beata ( język polski, wychowawca kl. IV A)

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Cieszko Małgorzata (historia, wdż, wychowawca kl. VI B)

Rodak Agnieszka (historia, wos, wychowawca kl. VI C)


NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

Janiszek Paulina (język niemiecki)

Krupa Katarzyna (język angielski, wychowawca kl. VII B)

Świderek Bartosz (język angielski)

Warszawa-Mazurek Agata (język angielski)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Dudzik Bartłomiej (geografia)

Grzelak Sławomir (informatyka)

Nerlo Małgorzata (fizyka, chemia)

Szypulska Beata (przyroda, biologia, wychowawca kl. V A)

Wojciechowski Grzegorz (informatyka)

Wojciechowska Iwona (matematyka)

Zbita Gabriela (matematyka, wychowawca kl. VII D)

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Grymuza Dariusz (wychowanie fizyczne)

Kuchciak-Smyk Urszula (wychowanie fizyczne)

Obroślak Monika (wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VII A „s”)

Szwargoliński Sławomir (wychowanie fizyczne)

Wiącek Eliza (wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIII A „s”)

NAUCZYCIELE PLASTYKI I MUZYKI

Kruczek Agnieszka (muzyka, plastyka)

NAUCZYCIELE TECHNIKI

Kruczek Agnieszka (technika)

NAUCZYCIELE EDB

Gaweł Marek (EDB)

NAUCZYCIELE RELIGII I ETYKI

Grymuza Ewa (religia)
Ks. Musiel Adam (religia)
Pochwatka Katarzyna (religia)

Rybicka Halina (etyka)

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI

Latusek Ewa (bibliotekarz)

Sysiak Anna (bibliotekarz)

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

Cieszko Małgorzata (nauczyciel świetlicy)

Głos Joanna (nauczyciel świetlicy)

Grzelak Sławomir (nauczyciel świetlicy)

Siwek Jadwiga (nauczyciel świetlicy)

PSYCHOLOG SZKOLNY

Grymuza Agata

OLIGOFRENOPEDAGODZY

Chmielewska Agnieszka (oligofrenopedagog)

 Daniewska Lidia (logopeda, oligofrenopedagog)

 Siwek Jadwiga (oligofrenopedagog)