------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT EDUSCIENCE

    Od września 2012r. 25 uczniów klasy I „a” Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Kamionce pod opieką wychowawczyni, Renaty Kwiecień realizuje projekt Eduscience. Jest to jeden z największych innowacyjnych projektów edukacyjnych w Polsce, z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

    W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Lekcje tworzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców-dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji, których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych).
Szkoła w związku z uczestnictwem w projekcie otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mają możliwość odwiedzenia obserwatoriów geofizycznych w trakcie wycieczek dydaktycznych. Po okresie testowania projektu w 250 szkołach platforma e-learningowa wraz z materiałami oraz poradnikami metodycznymi będzie udostępniona nieodpłatnie wszystkim szkołom w Polsce zarejestrowanym w Systemie Informacji Oświatowej.
W ramach projektu uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Poznawać świat przyrody i techniki z wykorzystaniem komputera, który nie będzie im się kojarzył wyłącznie jako konsola do gier. Dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie mają okazję uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, rozwiązywać zadania na tablicy multimedialnej, oglądać na niej w trakcie zajęć filmy dydaktyczne i prezentacje, a na koniec pracy z projektem wyjadą na wycieczkę dydaktyczną do Warszawy organizowaną przez Eduscience.


Strona internetowa projektu: www.eduscience.pl