REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:

Czynności

Terminy

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

od 3.03.2020 r.
do 25.03.2020 r.

od 15.05.2020 r.
do 25.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

do 02.04.2020 r.

29.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.04.2020 r.

01.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 09.04.2020 r.
do 15.04.2020 r.

od 05.06.2020 r.

do 18.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2020 r.

23.06.2020 r.

 

II. Kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumenty niezbędne
do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Kryterium naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata.

15

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o realizowaniu w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata.

Kandydat uczęszczał do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły.

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu przez kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły.

Kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od siedziby szkoły.

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że kandydat zamieszkuje w najbliższej odległości od szkoły.

 

Pliki do pobrania:

1. REGULAMIN

2. ZGŁOSZENIE  DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

3. ZGŁOSZENIE  DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA SPOZA OBWODU

4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WOLI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ